Welkom!                                                                                    

        Diksmuidseweg 70                                                                        
        8900 Ieper                                                               

  

        Contact: 

        telefoon 0474 336 540 

        katriendejonckheere@gmail.com 

 

 

 

 

 
 
Vox et logos (Latijn voor: "stem en woord") omschrijft kernachtig waarvoor deze praktijk staat. Na 8 jaar opbouwen van expertise kan een mooi gamma therapie worden aangeboden. Onder diensten vindt u het volledige aanbod terug.

De logopedische wetenschap richt zich vandaag zowel op verbale als nonverbale vormen van  communicatie. Naast de gesproken taal komt de geschreven taal, gebarentaal, spraakafzien alsook ondersteunende communicatie aan bod. Zo beoogt men het bevorderen alsook het optimaliseren van het communicatiegedrag. Binnen de praktijk kan u terecht voor onderzoek en behandeling van logopedische problemen/stoornissen. Naast de spraak- en taalstoornissen en stemstoornissen vormen oro-myofunctionele stoornissen, leerstoornissen als neurologische stoornissen onderdelen van het aanbod. Dit kan bij verschillende doelgroepen en bij alle leeftijden.

Binnen het domein van de vocologie wordt gewerkt aan het vervolmaken van eigen stem- en spreekgedrag. Vandaag is vocologie en logopedie meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is immers steeds meer verbaal communicatief gericht. De focus van deze klinische praktijk ligt dan ook op de (re)habilitatie van de menselijke stem en brengt de verschillende perspectieven vanuit logopedie, stempedagogiek, fonetiek en verwante disciplines samen. Via training, coaching en vorming trachten vocologen gezonde stemmen te verbeteren en door revalidatie en therapie ongezonde stemmen aan te pakken. Spreken wordt gezien als een product van lichaamshouding en -spanning, adem, stemplooitrilling, resonantie, articulatie, prosodie (intonatie, klemtoon en pauze) en expressie.

Binnen de leerstoornissen werd de afgelopen jaren reeds heel wat expertise opgedaan. In het kader van dyslexie, dyscalculie alsook dysorthografie is de kennis in huis.

 

 

Diksmuidseweg 70 
8900 Ieper

+32474336540

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page