Leerstoornissen

Dyslexie
Wanneer men klanken en letters leert koppelen, komen kinderen na regelmatig oefenen tot automatisme. Bij dyslexie gebeurt dit niet. Dyslexie wordt gekenmerkt door een opmerkelijke achterstand op vlak van technisch lezen, samen met een hardnekkigheid van het probleem.  

 

Dyscalculie

Dyscalculie kenmerkt het niet automatiseren van rekenen , het ontbreken van vaardigheden en techniek en moeite met visuo- spatiële taken.

 

Dysorthografie

Men ondervindt moeilijkheden bij het schrijven. Spellingsregels worden niet opgenomen en kunnen niet accuraat en vlot worden toegepast op woordniveau. Het is een hardnekkig probleem en heeft een comorbiditeit met dyslexie.