ALGEMENE BEGELEIDING

 

Ouderbegeleiding
Als belangrijkste persoon in het leven van een kind verkeer je als opvoeder in de beste positie om je kind actief vanuit alledaagse situaties te begeleiden. Ouderbegeleiding vindt individueel of met beide ouders plaats. De frequentie van de begeleiding wordt in overleg bepaald en is mede afhankelijk van de ernst van de problematiek. Indien de ouders zijn gescheiden, wordt meestal gewerkt met de verzorgende ouder. Indien nodig, wordt ook de niet-verzorgende ouder bij de behandeling betrokken. Behandeling kan alleen gestart worden met toestemming van beide ouders, ook al zijn deze gescheiden.

 

 

 

 

Werkwijze

Aanmelding

Dit kan  op eigen initiatief of na aanmelding via arts, CLB, school.... Samen zoeken we naar passende oplossingen.

 

 

Onderzoek
Op basis van de aanmelding volgt het specifieke onderzoek. Na het intakegesprek worden tests afgenomen. In het geval van kinderen worden de ouders hierbij betrokken. Hierna worden de resultaten besproken alsook het verdere verloop. Een consultatie bij een arts kan noodzakelijk zijn.

 

 

 

Behandeling
Na het afhandelen van alle documenten kan de therapie worden opgestart. In samenspraak zoeken we naar een passende tijdstip alsook een gepaste frequentie voor therapie. Dit kan plaatsvinden in de praktijk en op school.
 

Praktisch

 

Waar en wanneer kan u langskomen?

Kleuters kunnen langskomen in de praktijk of worden behandeld op school na overleg. Lagere schoolkinderen kunnen enkel na de schooluren langskomen in de praktijk. Als volwassene kunt u terecht in de praktijk of bij u thuis.

 

 

Tegemoetkoming

Via uw ziekenfonds kunnen heel wat stoornissen terugbetaald worden. Afhankelijk van de instellingen en de stoornis verschilt de tussenkomst.
Via de wettelijke ziekteverzekering wordt een tussenkomst tot 75% voorzien. De aanvullende verzekering van uw ziekenfonds komt 50% tegemoet.
 

 

Facturatieprocedure

De tarieven vindt u terug via deze link: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20190101.pdf 

Per maand wordt een onkostennota opgemaakt.

 


Annulatie
Annulatie kan tot 12u voor aanvang van de sessie. Dit kan telefonisch alsook via e-mail.

Diksmuidseweg 70 
8900 Ieper

+32474336540

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page