Werkwijze

Aanmelding

Dit kan na aanmelding via arts of CLB. Samen zoeken we naar passende oplossingen.

 

 

Onderzoek
Op basis van de aanmelding volgt het specifieke onderzoek. Na het intakegesprek worden tests afgenomen. In het geval van kinderen worden de ouders hierbij betrokken. Hierna worden de resultaten besproken alsook het verdere verloop. Een consultatie bij een arts kan noodzakelijk zijn.

 

 

Behandeling
Na het afhandelen van alle documenten kan de therapie worden opgestart. In samenspraak zoeken we naar een passend tijdstip alsook naar een gepaste frequentie voor therapie. Dit kan plaatsvinden in de praktijk en op school. In sommige situaties kan dit ook aan huis.
 

Praktisch

 

Waar en wanneer kan u langskomen?

Kleuters kunnen langskomen in de praktijk of worden behandeld op school na overleg. Lagere schoolkinderen kunnen enkel na de schooluren langskomen in de praktijk. Als volwassene kunt u terecht in de praktijk of bij u thuis.

 

 

Tegemoetkoming

Via uw ziekenfonds kunnen heel wat stoornissen terugbetaald worden. Afhankelijk van de instellingen en de stoornis verschilt de tussenkomst.
Via de wettelijke ziekteverzekering wordt een tussenkomst tot 75% voorzien. De aanvullende verzekering van uw ziekenfonds komt 50% tegemoet.
 

 

Annulatie

Annulatie kan tot 12u voor aanvang van de sessie. Dit kan telefonisch alsook via e- mail.