Spraakstoornissen

Fonologische stoornissen

Sommige vereenvoudigingsprocessen blijven aanwezig op een leeftijd waarop dit niet meer aanvaardbaar is.

vb: weglaten van medeklinker(s) kat ipv kast

Fonetische stoornissen