Stemstoornissen
Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken, kan dit keelpijn en stemklachten veroorzaken. Mensen die beroepsmatig spreken zoals, leerkrachten, kleuterleidsters,… hebben hier vaak mee te kampen. Ook bij kinderen kan heesheid optreden. Het is van groot belang dat de oorzaak hiervan onderzocht wordt.
Door aanhoudend stemmisbruik of een verkeerd stemgebruik kunnen stemproblemen ontstaan, dan spreken we over een functionele stoornis. Ook organische stoornissen kunnen aan de basis van stemklachten liggen. Bv., stembandknobbels, stembandverlamming, …
Op basis van een uitgebreid logopedisch onderzoek en de bevindingen van de NKO-arts wordt een passende behandeling opgesteld.